Δυτική Ευρώπη

Χαρακτηριστικό
Φωνητικές εντολές Kinect check check check check check                    
Ηχητικές Εντολές Cortana check                            
Premium/Natural Voice (συμπεριλαμβανομένου του "Xbox On") check check check                        
"Xbox On" check check check check check                    
Προσωπική Αρχική οθόνη check check check check check check check check check check check check check check check
Αναπαραγωγή Blu-ray check check check check check check check check check check check check check check check
Κορίνες check check check check check check check check check check check check check check check
Άμεση εναλλαγή check check check check check check check check check check check check check check check
Επιτεύγματα και Σκορ check check check check check check check check check check check check check check check
Ζωντανή Τηλεόραση μέσω της λειτουργίας HDMI Pass-thru check check check check check check check check check check check check check check check
Αναζήτηση με την ισχύ του Bing check check check check check check check check check check check check check check check
Xbox Store check check check check check check check check check check check check check check check
Ταινίες και τηλεοπτικές σειρές check check check check check check check check check check check check check check check
Εφαρμογή Xbox check check check check check check check check check check check check check check check
Χαρακτηριστικό

Ανατολική Ευρώπη και Ρωσία

Χαρακτηριστικό
Φωνητικές εντολές Kinect              
Ηχητικές Εντολές Cortana              
Premium/Natural Voice (συμπεριλαμβανομένου του "Xbox On")              
"Xbox On"              
Προσωπική Αρχική οθόνη check check check check check check check
Αναπαραγωγή Blu-ray check check check check check check check
Κορίνες check check check check check check check
Άμεση εναλλαγή check check check check check check check
Επιτεύγματα και Σκορ check check check check check check check
Ζωντανή Τηλεόραση μέσω της λειτουργίας HDMI Pass-thru check check check check check check check
Αναζήτηση με την ισχύ του Bing check check check check check check check
Xbox Store check check check check check check check
Ταινίες και τηλεοπτικές σειρές              
Εφαρμογή Xbox check check check check check check check
Χαρακτηριστικό

Μέση Ανατολή και Αφρική

Χαρακτηριστικό
Φωνητικές εντολές Kinect        
Ηχητικές Εντολές Cortana        
Premium/Natural Voice (συμπεριλαμβανομένου του "Xbox On")        
"Xbox On"        
Προσωπική Αρχική οθόνη check check check check
Αναπαραγωγή Blu-ray check check check check
Κορίνες check check check check
Άμεση εναλλαγή check check check check
Επιτεύγματα και Σκορ check check check check
Ζωντανή Τηλεόραση μέσω της λειτουργίας HDMI Pass-thru check check check check
Αναζήτηση με την ισχύ του Bing check check check check
Xbox Store check check check check
Ταινίες και τηλεοπτικές σειρές        
Εφαρμογή Xbox check check check check
Χαρακτηριστικό