contentItem[

Co je aplikace Upload?

Všechny potřebné informace o aplikacích Upload a Upload Studio naleznete v sekci otázek a odpovědí.


Co je aplikace Upload?

Upload je nové herní a zábavní prostředí na konzoli Xbox One, které využívá funkci Game DVR a umožňuje uživatelům ukázat světu jejich nejlepší herní momenty vlastním způsobem. S prostředím Upload uživatelé získají nejen Upload Studio, snadný nástroj k úpravě videí, ale také místo, kde naleznou svůj vlastní obsah a obsah vytvořený ostatními uživateli.

Provádí se úpravy zaznamenaných videí v prostředí Upload pomocí ovladače, počítače nebo jiného zařízení?

Prostředí Upload využívá funkci Game DVR integrovanou v konzoli Xbox One a schopnosti rozpoznávání hlasu a gest senzoru Kinect. Videa z her tak můžete snadno, rychle a efektivně upravovat přímo na konzoli. Uživatelé mohou zaznamenávat, upravovat a sdílet herní momenty přímo v jejich průběhu. K zaznamenaným klipům se také mohou kdykoli vrátit a upravit je později.

Je prostředí Upload přístupné pomocí ovládacího centra?

Ano. Do prostředí Upload mohou uživatelé přejít pomocí ovládacího centra. Aplikace Upload Studio bude přístupná pomocí funkce Game DVR a z aplikace Upload. Obě prostředí podporují hlasové funkce senzoru Kinect, takže stačí, když uživatel řekne: „Xbox go to Upload“.

Jaká jsou v aplikacích Game DVR a Upload Video omezení délky videí?

Uživatelé mohou zaznamenávat a vytvářet videa aplikace Upload o maximální délce 5 minut bez ohledu na to, zda se jedná o celistvé video, nebo několik klipů spojených dohromady doplněných o komentáře a další efekty.

Jaké možnosti rodičovské kontroly jsou v souvislosti s obsahem Upload k dispozici?

Prostředí Upload se bude řídit nastaveními ochrany osobních údajů nastavenými v ovládacím centru Xbox. Obsah prostředí Upload bude také zohledňovat hodnocení věkové přístupnosti obsahu her. Pokud tedy rodiče nastaví pro své děti možnosti rodičovské kontroly, nebude se jim zobrazovat obsah z nevhodných her.

Kde bude prostředí Upload k dispozici?

Upload a Upload Studio budou k dispozici ve všech zemích, kde je k dispozici konzole Xbox One a služba Xbox Live.

Budou uživatelé moci pozastavit hru, upravit nebo nahrát klipy a poté pokračovat v rozehrané hře?

Ano. Uživatelé mohou hru pozastavit, přejít pomocí prostředí Upload ke svým klipům aplikace Game DVR, upravit je a rychle je nahrát. Až budou hotovi, mohou pokračovat ve hře.