Wilmot's Warehouse

Wilmot's Warehouse

FinjiGia đình & trẻ emKhácCâu đố & chuyện phiếm

Mô tả

Nhà kho của Wilmot là một trò chơi giải đố với chủ đề là làm thế nào để vận hành nhà kho một cách trơn tru nhất. Bạn sẽ đóng vai Wilmot, một nhân viên kiểm kho chăm chỉ có nhiệm vụ đẩy, sắp xếp và chất đống rất nhiều các sản phẩm khác nhau. Dần dần sẽ có nhiều xe chở hàng đến và lấp đầy nhà kho. Việc sắp xếp hàng hóa thế nào là tùy thuộc vào bạn - sắp xếp theo màu, loại, hệ thống thập phân Dewey hay theo định dạng mà chỉ có bạn mới hiểu - tất cả đều được! Chỉ cần nhớ bạn xếp đồ ở đâu, vì khi cổng giao dịch mở, bạn sẽ cần phải tìm hàng mà khách muốn một cách nhanh chóng để có thể nhận được Sao năng suất (Performance Stars) cho các nâng cấp tiết kiệm nhân lực hơn.

Được phát hành bởi

Finji

Được phát triển bởi

Hollow Ponds and Richard Hogg

Ngày phát hành

12/17/2020

Có thể chơi được trên

  • Xbox One
  • Xbox Series X|S

Chức năng

  • Xbox local co-op (2-2)
  • Một người chơi
  • Màn hình chia đôi/được chia sẻ
  • Kích hoạt đám mây
  • Xbox achievements
  • Xbox presence
  • Xbox cloud saves
  • Xbox Live