Floppy Knights

Floppy Knights

Rose City Games, wiipQuân bài & xếp ôChiến lược
Tính năng Trợ năng 2
12 ngôn ngữ được hỗ trợ
Tính năng Trợ năng 2
12 ngôn ngữ được hỗ trợ
Cho 7 tuổi trở lên
7+
Bạo lực Nhẹ nhàng

Mô tả

Meet the Floppy Knights: tangible projections summoned from floppy disks! Tactics fuse with card game mechanics as Phoebe and Carlton, a brilliant young inventor & her robot-arm bestie, square off in turn-based battles. Select your Knights, hone your deck, and execute your strategy for victory!

Được phát hành bởi

Rose City Games, wiip

Được phát triển bởi

Rose City Games

Ngày phát hành

5/24/2022

Có thể chơi được trên

  • PC
  • Xbox One
  • Xbox Series X|S

Chức năng

  • Một người chơi
  • Bảng Trò chơi PC
  • Xbox achievements
  • Xbox cloud saves
  • Xbox Live