Gorogoa
Gorogoa

Gorogoa

Annapurna Interactive • Hành động và phiêu lưu • Câu đố & chuyện phiếm
Phân phối thông minh Xbox
Phân phối thông minh Xbox
Phân phối thông minh Xbox
Phân phối thông minh Xbox

Mô tả

Gorogoa is an elegant evolution of the puzzle genre, told through a beautifully hand-drawn story designed and illustrated by Jason Roberts. UNIQUELY IMAGINATIVE PUZZLES The gameplay of Gorogoa is wholly original, comprised of lavishly illustrated panels that players arrange and combine in imaginative ways to solve puzzles. Impeccably simple, yet satisfyingly complex. GORGEOUSLY HAND-DRAWN GAMEPLAY Jason Roberts created thousands of meticulously detailed hand-drawn illustrations, encompassing the impressive scope of Gorogoa's personal narrative. A NEW KIND OF STORYTELLING Gorogoa isn't just a game - it's a work of art, expressing itself through soulful, charming illustrations and distinguished puzzle mechanics.

Được phát hành bởi

Annapurna Interactive

Được phát triển bởi

Buried Signal, LLC

Ngày phát hành

5/22/2018

Có thể chơi được trên

 • Xbox One
 • Xbox Series X|S
 • PC

Chức năng

 • 4K Ultra HD
 • Tốc độ Làm mới Khả dụng
 • Giao hàng Thông minh
 • Kích hoạt đám mây
 • Xbox One X Nâng cao
 • Xbox achievements
 • Xbox cloud saves
 • Xbox Live