HyperDot

HyperDot

GLITCHHành động và phiêu lưu
Xbox Play Anywhere
Xbox Play Anywhere

Mô tả

HyperDot is a minimal action arcade masterpiece with one rule: dodge everything. Evade enemies and test your skills in over 100 trials in the campaign mode, outlast your friends in multiplayer battles, or build custom challenges with the level editor.

Được phát hành bởi

GLITCH

Được phát triển bởi

Tribe Games

Ngày phát hành

1/30/2020

Có thể chơi được trên

 • Xbox One
 • Xbox Series X|S
 • PC

Chức năng

 • Xbox local multiplayer (2-4)
 • 4K Ultra HD
 • Một người chơi
 • Màn hình chia đôi/được chia sẻ
 • Kích hoạt đám mây
 • Xbox One X Nâng cao
 • Xbox achievements
 • Xbox cloud saves
 • Xbox Play Anywhere
 • Xbox Live