Pikuniku

Pikuniku

Devolver DigitalTrò chơi nền tảng
Tính năng Trợ năng 4
11 ngôn ngữ được hỗ trợ
Tính năng Trợ năng 4
11 ngôn ngữ được hỗ trợ

Mô tả

Pikuniku is an absurdly wonderful puzzle-exploration game that takes place in a strange but playful world where not everything is as happy as it seems. Help peculiar characters overcome struggles, uncover a deep state conspiracy, and start a fun little revolution in this delightful dystopian adventure!

Được phát hành bởi

Devolver Digital

Được phát triển bởi

Sectordub

Ngày phát hành

3/12/2020

Có thể chơi được trên

  • Xbox One
  • Xbox Series X|S

Chức năng

  • Xbox local co-op
  • Một người chơi
  • Kích hoạt đám mây
  • Xbox achievements
  • Xbox cloud saves
  • Xbox Live