Rain on Your Parade + Levels and Features DLC!

Rain on Your Parade + Levels and Features DLC!

Unbound CreationsHành động và phiêu lưu
Cho 7 tuổi trở lên
7+
Bạo lực Nhẹ nhàng

+Ưu đãi khi mua hàng trong ứng dụng.

Mô tả

** Rain on Your Parade ** Travel the world as a cute cardboard cloud and ruin everybody's day! Unlock new methods of mischief across 50 levels, each with unique setting and objectives. Make new friends and help them too - it's an adorable schadenfreude game! ** Rain on Your DLC ** Cloudy returns with new levels, powers, developer commentary mode, and tons of new jokes and spoofs! * New Levels * New Achievements * New Cloudy Power, usable from the start in base game * Developer Commentary and Development Museum * New cosmetics for Cloudy * More of your favorite gags and jokes!

Được phát hành bởi

Unbound Creations

Được phát triển bởi

Unbound Creations

Ngày phát hành

12/15/2021

Có thể chơi được trên

  • PC
  • Xbox One
  • Xbox Series X|S

Chức năng

  • Một người chơi
  • Chuột và Bàn phím Điều khiển
  • Bảng Trò chơi PC
  • Xbox Live