Knight Squad

Knight Squad

Chainsawesome GamesHành động và phiêu lưu
Cho 12 tuổi trở lên
12+
Bạo lực Vừa phải

+Ưu đãi khi mua hàng trong ứng dụng.

Chế độ nhiều người chơi trực tuyến trên máy chơi game yêu cầu Xbox Game Pass Ultimate hoặc Xbox Game Pass Core (được bán riêng).

Mô tả

Knight Squad is an insane 1 to 8 players chaotic arena friendship destroyer. Take on current friends and future frenemies in any of the incredibly fun game modes, ranging from Last Man Standing to Medieval soccer. All of that using only weapons from the middle age… and laser guns… and miniguns.

Được phát hành bởi

Chainsawesome Games

Được phát triển bởi

Chainsawesome Games

Ngày phát hành

11/16/2015

Có thể chơi được trên

 • Xbox One
 • Xbox Series X|S

Chức năng

 • Xbox local co-op (2-8)
 • Phối hợp trực tuyến (2-8)
 • Xbox local multiplayer (2-8)
 • Nhiều người chơi trực tuyến (2-8)
 • Xbox Live Nhiều người chơi trên Đa nền tảng
 • Xbox achievements
 • Xbox presence
 • Xbox clubs
 • Xbox cloud saves
 • Xbox Live