Tanknarok

Tanknarok

Polyblock StudioGia đình & trẻ emKhác
11 ngôn ngữ được hỗ trợ
11 ngôn ngữ được hỗ trợ
Cho 7 tuổi trở lên
7+
Bạo lực Ngụ ý

Chế độ nhiều người chơi trực tuyến trên máy chơi game yêu cầu Xbox Game Pass Ultimate hoặc Xbox Game Pass Core (được bán riêng).

Mô tả

TANKNAROK is a high speed, frenzied blastathon where 2-4 tanks go head to head in a wide range of arenas; filled to the brim with huge guns, powerful explosions and dangerous hazards! Wholesome roughhousing with either your friends at home, or friendly strangers on the internet!

Được phát hành bởi

Polyblock Studio

Được phát triển bởi

Polyblock Studio

Ngày phát hành

8/27/2021

Có thể chơi được trên

 • Xbox One
 • Xbox Series X|S

Chức năng

 • Xbox local multiplayer (2-4)
 • Nhiều người chơi trực tuyến (2-4)
 • 4K Ultra HD
 • Một người chơi
 • Xbox One X Nâng cao
 • Xbox achievements
 • Xbox presence
 • Xbox cloud saves
 • Xbox Live