Can't Drive This

Can't Drive This

Pixel ManiacsHành động và phiêu lưuGia đình & trẻ emĐua xe & máy bay
Cho 3 tuổi trở lên
3+

Tương tác của người dùng

Chế độ nhiều người chơi trực tuyến trên máy chơi game yêu cầu Xbox Game Pass Ultimate hoặc Xbox Game Pass Core (được bán riêng).

Mô tả

Can't Drive This is a competitive co-op (it's a thing) multiplayer party racing game. Drive your monster truck WHILE your friend builds the road in front of you! Oh, and don't go too slow, OR YOU'LL EXPLODE! Like in that Sandra Bullock movie, in which she kinda does the same thing, but on a bus. Also, she doesn't explode (Spoiler alert). Also, Keanu Reeves was in the movie.

Được phát hành bởi

Pixel Maniacs

Được phát triển bởi

Pixel Maniacs

Ngày phát hành

3/19/2021

Có thể chơi được trên

 • Xbox One
 • Xbox Series X|S

Chức năng

 • Xbox local co-op (2-4)
 • Phối hợp trực tuyến (2-2)
 • Xbox local multiplayer (2-4)
 • Nhiều người chơi trực tuyến (2-2)
 • Một người chơi
 • Màn hình chia đôi/được chia sẻ
 • Xbox achievements
 • Xbox cloud saves
 • Xbox Live