Undead Horde
Undead Horde

Undead Horde

10tons Ltd. • Hành động và phiêu lưu • Đóng vai
Được tối ưu hóa cho Xbox Series X|S
Được tối ưu hóa cho Xbox Series X|S
Phân phối thông minh Xbox
Phân phối thông minh Xbox
Xbox Play Anywhere
Được tối ưu hóa cho Xbox Series X|S
Được tối ưu hóa cho Xbox Series X|S
Phân phối thông minh Xbox
Phân phối thông minh Xbox
Xbox Play Anywhere
Cho 12 tuổi trở lên
12+
Bạo lực Vừa phải, Chửi thề Nhẹ nhàng

Mô tả

You're a necromancer - a re-animator of the dead. Undead Horde is a necromantic action game with elements from action RPG, strategy and hack'n'slash. Re-animate almost any enemy and build an army of dozens of undead minions. Take command and send your undead war machine against the living and their leader King Paladin Benevictor. Equip your necromancer with endless amounts of loot and lead your army to ultimate victory!

Được phát hành bởi

10tons Ltd.

Được phát triển bởi

10tons Ltd.

Ngày phát hành

15/5/2019

Có thể chơi được trên

 • PC
 • Xbox One
 • Xbox Series X|S

Chức năng

 • 4K Ultra HD
 • Một người chơi
 • 60fps+
 • 120fps
 • Optimized for Xbox Series X|S
 • Giao hàng Thông minh
 • Bảng Trò chơi PC
 • Xbox One X Nâng cao
 • Xbox achievements
 • Xbox presence
 • Xbox cloud saves
 • Xbox Play Anywhere
 • Xbox Live