DYSMANTLE
DYSMANTLE

DYSMANTLE

10tons Ltd. • Hành động và phiêu lưu • Đóng vai
Được tối ưu hóa cho Xbox Series X|S
Được tối ưu hóa cho Xbox Series X|S
Phân phối thông minh Xbox
Phân phối thông minh Xbox
10 ngôn ngữ được hỗ trợ
Được tối ưu hóa cho Xbox Series X|S
Được tối ưu hóa cho Xbox Series X|S
Phân phối thông minh Xbox
Phân phối thông minh Xbox
10 ngôn ngữ được hỗ trợ
Cho 12 tuổi trở lên
12+
Bạo lực Vừa phải

+Ưu đãi khi mua hàng trong ứng dụng.

Mô tả

As you ascend from your shelter after the long long years, a brave new old world awaits you. A world inhabited with nasty and vile creatures. A world with no other human soul to be seen. A world with nature in reigns now. A world that's about to get even worse. You need to find a way to escape the wretched island. But before that, enjoy the bittersweet apocalypse. You need to find a way to escape the wretched island. But before that, enjoy the bittersweet apocalypse.

Được phát hành bởi

10tons Ltd.

Được phát triển bởi

10tons Ltd.

Ngày phát hành

19/1/2022

Có thể chơi được trên

 • Xbox One
 • Xbox Series X|S

Chức năng

 • Xbox local co-op (2-2)
 • 4K Ultra HD
 • Một người chơi
 • Màn hình chia đôi/được chia sẻ
 • 60fps+
 • Optimized for Xbox Series X|S
 • Giao hàng Thông minh
 • Xbox One X Nâng cao
 • Xbox achievements
 • Xbox presence
 • Xbox cloud saves
 • Xbox Live

Tiện ích bổ sung cho trò chơi này