Skeletal Avenger

Skeletal Avenger

10tons Ltd.Hành động và phiêu lưuChiến đấuĐóng vai
Được tối ưu hóa cho Xbox Series X|S
Được tối ưu hóa cho Xbox Series X|S
Phân phối thông minh Xbox
Phân phối thông minh Xbox
1 ngôn ngữ được hỗ trợ
Được tối ưu hóa cho Xbox Series X|S
Được tối ưu hóa cho Xbox Series X|S
Phân phối thông minh Xbox
Phân phối thông minh Xbox
1 ngôn ngữ được hỗ trợ
Cho 12 tuổi trở lên
12+
Bạo lực Vừa phải

Mô tả

Skeletal Avenger is a hack'n'slash roguelite with a massive perk arsenal and skull-chucking special moves! Re-animate skeletons and fight your way to vengeance. Build a new playstyle each run with perks. Loot, explore, avenge, and try to go crazy with perk combos.

Được phát hành bởi

10tons Ltd.

Được phát triển bởi

10tons Ltd.

Ngày phát hành

9/29/2021

Có thể chơi được trên

 • Xbox One
 • Xbox Series X|S

Chức năng

 • Xbox local co-op (2-4)
 • 4K Ultra HD
 • 60fps+
 • 120fps
 • Optimized for Xbox Series X|S
 • Giao hàng Thông minh
 • Xbox One X Nâng cao
 • Xbox achievements
 • Xbox presence
 • Xbox cloud saves
 • Xbox Live