X-Morph: Defense
X-Morph: Defense

X-Morph: Defense

EXOR Studios • Hành động và phiêu lưu • Bắn súng • Mô phỏng • Chiến lược
Cho 12 tuổi trở lên
12+
Bạo lực Vừa phải

+Ưu đãi khi mua hàng trong ứng dụng.

Mô tả

Unique fusion of a top down shooter and tower defense strategy. You are the X-Morph - an alien species that invades Earth to harvest its resources. Strategize in the build mode by carefully selecting various types of alien towers or throw yourself right into the battle. Build mazes for incoming enemies in an environment that provides exceptional planning freedom. Tear down buildings and collapse bridges to support your defense or to simply indulge in a spectacle of unprecedented destruction.

Được phát hành bởi

EXOR Studios

Được phát triển bởi

EXOR Studios

Ngày phát hành

30/8/2017

Có thể chơi được trên

 • Xbox One
 • Xbox Series X|S

Chức năng

 • Xbox local co-op (2-2)
 • Xbox local multiplayer (2-2)
 • 4K Ultra HD
 • Một người chơi
 • Màn hình chia đôi/được chia sẻ
 • Xbox One X Nâng cao
 • Xbox achievements
 • Xbox presence
 • Xbox cloud saves
 • Xbox Live