Hand of Fate 2
Hand of Fate 2

Hand of Fate 2

Defiant Development • Hành động và phiêu lưu • Đóng vai
Cho 16 tuổi trở lên
16+
Bạo lực Mạnh

+Ưu đãi khi mua hàng trong ứng dụng.

Mô tả

Hand of Fate 2 is a dungeon crawler set in a world of dark fantasy. Master a living boardgame where every stage of the adventure is drawn from a deck of legendary encounters chosen by you! Choose wisely - your opponent, the enigmatic Dealer, will pull no punches as he shapes you into the instrument of his revenge. The table has changed, but the stakes remain the same: life or death!

Được phát hành bởi

Defiant Development

Được phát triển bởi

Defiant Development

Ngày phát hành

1/12/2017

Có thể chơi được trên

  • Xbox One
  • Xbox Series X|S

Chức năng

  • 4K Ultra HD
  • Một người chơi
  • Xbox One X Nâng cao
  • Xbox achievements
  • Xbox presence
  • Xbox clubs
  • Xbox cloud saves
  • Xbox Live