Just a Phrase by POWGI

Just a Phrase by POWGI

Lightwood GamesCâu đố & chuyện phiếmĐố chữ
Được tối ưu hóa cho Xbox Series X|S
Được tối ưu hóa cho Xbox Series X|S
Phân phối thông minh Xbox
Phân phối thông minh Xbox
1 ngôn ngữ được hỗ trợ
Được tối ưu hóa cho Xbox Series X|S
Được tối ưu hóa cho Xbox Series X|S
Phân phối thông minh Xbox
Phân phối thông minh Xbox
1 ngôn ngữ được hỗ trợ

Mô tả

A hangman-style word game with a twist. One word in every phrase has been replaced by a homophone to make it tougher to deduce. Like NUCLEAR WAIST or STRIKE THE RIGHT CORD The new phrases sound familiar when read aloud, but have humorous or surreal new meanings.

Được phát hành bởi

Lightwood Games

Được phát triển bởi

Lightwood Games

Ngày phát hành

12/22/2021

Có thể chơi được trên

  • Xbox One
  • Xbox Series X|S

Chức năng

  • 4K Ultra HD
  • Một người chơi
  • Optimized for Xbox Series X|S
  • Giao hàng Thông minh
  • Xbox achievements
  • Xbox presence
  • Xbox cloud saves
  • Xbox Live