Ladders by POWGI
Ladders by POWGI

Ladders by POWGI

Lightwood Games • Câu đố & chuyện phiếm • Đố chữ
Được tối ưu hóa cho Xbox Series X|S
Được tối ưu hóa cho Xbox Series X|S
Phân phối thông minh Xbox
Phân phối thông minh Xbox
2 ngôn ngữ được hỗ trợ
Được tối ưu hóa cho Xbox Series X|S
Được tối ưu hóa cho Xbox Series X|S
Phân phối thông minh Xbox
Phân phối thông minh Xbox
2 ngôn ngữ được hỗ trợ

Mô tả

Make new words by changing one letter at a time. The goal is to turn one word into another using only a limited number of steps. Your reward? A free dad joke with each puzzle solved!

Được phát hành bởi

Lightwood Games

Được phát triển bởi

Lightwood Games

Ngày phát hành

28/4/2021

Có thể chơi được trên

 • Xbox One
 • Xbox Series X|S

Chức năng

 • 4K Ultra HD
 • Một người chơi
 • 60fps+
 • Optimized for Xbox Series X|S
 • Giao hàng Thông minh
 • Xbox achievements
 • Xbox presence
 • Xbox cloud saves
 • Xbox Live