Ballotron

Ballotron

Desert Water Games LLCHành động và phiêu lưuCâu đố & chuyện phiếm
1 ngôn ngữ được hỗ trợ
1 ngôn ngữ được hỗ trợ

Mô tả

Unlock your talent and dexterity in this new logic arcade game. Make the Blue Ball hit the Green Ball to achieve the goal! Shoot Small Balls to hit Large Balls and Blocks. Find elegant solutions to completing levels. Earn Stars and collect special Golden Coins to win super prizes!

Được phát hành bởi

Desert Water Games LLC

Được phát triển bởi

Cool-Two Interactive

Ngày phát hành

3/1/2022

Có thể chơi được trên

  • Xbox One
  • Xbox Series X|S

Chức năng

  • Một người chơi
  • Xbox achievements
  • Xbox cloud saves
  • Xbox Live