The Explorer Of Night

The Explorer Of Night

Desert Water GamesHành động và phiêu lưuKhácTrò chơi nền tảng

Mô tả

The Explorer of Night is an minimalist platformer, where you need to help the main character to get out of the forest, inhabited by unfriendly enemies and dangerous traps. In the game you will find interesting puzzles, boss fights and cute story. - Beat the challenging levels - Defend yourself from a variety of enemies - Enjoy the pleasant gaming atmosphere

Được phát hành bởi

Desert Water Games

Được phát triển bởi

Alexandr Bondarenko

Ngày phát hành

8/14/2020

Có thể chơi được trên

  • Xbox One
  • Xbox Series X|S

Chức năng

  • Một người chơi
  • Xbox achievements
  • Xbox cloud saves
  • Xbox Live