NO THING

NO THING

Forever Entertainment S.A.Khác
2 ngôn ngữ được hỗ trợ
2 ngôn ngữ được hỗ trợ
Cho 7 tuổi trở lên
7+
Sợ hãi

Mô tả

NO THING is a minimalistic surreal action game set in the totalitarian regime of the future. Tells the story of an office clerk who is sent with an important message to the Queen of Ice.

Được phát hành bởi

Forever Entertainment S.A.

Được phát triển bởi

Forever Entertainment S.A.

Ngày phát hành

8/6/2021

Có thể chơi được trên

  • Xbox One
  • Xbox Series X|S
  • PC

Chức năng

  • 4K Ultra HD
  • Một người chơi
  • Xbox One X Nâng cao
  • Xbox achievements
  • Xbox cloud saves
  • Xbox Live