MyMaitê

MyMaitê

Phoenix Reborn Games • Hành động và phiêu lưu • Trò chơi nền tảng
3 ngôn ngữ được hỗ trợ
3 ngôn ngữ được hỗ trợ

Mô tả

Maitê is a very intelligent girl, but she lives over the moon. This is why her dad has to go there and bring her back to Earth in this 50 stages long incredible adventure. Jump over clouds, balloons, trampolines and into special portals in order to get to the ending of this pixel art made beautiful game.

Được phát hành bởi

Phoenix Reborn Games

Được phát triển bởi

Urântia Games

Ngày phát hành

23/7/2021

Có thể chơi được trên

  • Xbox One
  • Xbox Series X|S

Chức năng

  • Một người chơi
  • Xbox achievements
  • Xbox cloud saves
  • Xbox Live