Gaps by POWGI

Gaps by POWGI

Lightwood GamesCâu đố & chuyện phiếmĐố chữ
Được tối ưu hóa cho Xbox Series X|S
Được tối ưu hóa cho Xbox Series X|S
Phân phối thông minh Xbox
Phân phối thông minh Xbox
2 ngôn ngữ được hỗ trợ
Được tối ưu hóa cho Xbox Series X|S
Được tối ưu hóa cho Xbox Series X|S
Phân phối thông minh Xbox
Phân phối thông minh Xbox
2 ngôn ngữ được hỗ trợ

Mô tả

These words have one letter missing. Deduce the correct letters to fill the gaps and spell a new word, but watch out for red herrings! There are 150 puzzles to solve - and 150 terrible jokes.

Được phát hành bởi

Lightwood Games

Được phát triển bởi

Lightwood Games

Ngày phát hành

7/21/2021

Có thể chơi được trên

 • Xbox One
 • Xbox Series X|S

Chức năng

 • 4K Ultra HD
 • Một người chơi
 • 60fps+
 • Optimized for Xbox Series X|S
 • Giao hàng Thông minh
 • Xbox achievements
 • Xbox presence
 • Xbox cloud saves
 • Xbox Live