Crypto by POWGI

Crypto by POWGI

Lightwood GamesCâu đố & chuyện phiếmĐố chữ
Được tối ưu hóa cho Xbox Series X|S
Được tối ưu hóa cho Xbox Series X|S
Phân phối thông minh Xbox
Phân phối thông minh Xbox
2 ngôn ngữ được hỗ trợ
Được tối ưu hóa cho Xbox Series X|S
Được tối ưu hóa cho Xbox Series X|S
Phân phối thông minh Xbox
Phân phối thông minh Xbox
2 ngôn ngữ được hỗ trợ

Mô tả

Crack the code to reveal the quote in this classic cryptogram puzzle. Decrypt the ciphers to find 180 funny and inspirational messages.

Được phát hành bởi

Lightwood Games

Được phát triển bởi

Lightwood Games

Ngày phát hành

3/19/2021

Có thể chơi được trên

 • Xbox One
 • Xbox Series X|S

Chức năng

 • 4K Ultra HD
 • Một người chơi
 • Optimized for Xbox Series X|S
 • Giao hàng Thông minh
 • Xbox One X Nâng cao
 • Xbox achievements
 • Xbox presence
 • Xbox cloud saves
 • Xbox Live