Tesla Force
Tesla Force

Tesla Force

10tons Ltd. • Δράση και περιπέτεια • Παιχνίδια βολών
Βελτιστοποιημένο για Xbox Series X|S
Βελτιστοποιημένο για Xbox Series X|S
Έξυπνη Παράδοση
Έξυπνη Παράδοση
Βελτιστοποιημένο για Xbox Series X|S
Βελτιστοποιημένο για Xbox Series X|S
Έξυπνη Παράδοση
Έξυπνη Παράδοση
Για ηλικίες από 12 ετών και άνω
PEGI 12
Μέτρια χρήση βίας

Περιγραφή

With science as your superpower, team up with Tesla, Curie, Lovecraft, and Shelley to save the world from an invasion of cosmic horrors. Tesla Force is an intense, procedurally generated, rogue-lite top-down shooter packed with non-stop mayhem and over-the-top power tripping. When the cosmic horrors awake, it's time to call up the Tesla Force to defend mankind against an assault from the outer reaches of reality! Unbounded heroes Choose from four uniquely talented heroes of esoteric knowledge: Tesla, the master of gadgets Lovecraft, the keeper of the Eldritch Truth Curie, the dual-wielding genius Shelley, the mother of monsters Technology Unleashed Utilize such scientific marvels as the X-Ray Blade, Jacob's Ladder on a Stick, the Tesla Turret, and a Battle Mech to overcome the unfathomable monsters. Besides technological gadgets, you'll also collect numerous perks along the way that modify and improve your character. Once they start stacking, you can create utterly ridiculous combos. Inside the labyrinths of Arkham City, you'll also find various mysteries and artifacts that can be either a boon or a curse - so you'd better stay cautious, and expect the unexpectable. Infinite Levels Choose your path through the corrupted lands, and bear the responsibilities of your choices. The world is procedurally generated, offering a unique adventure each and every time! You can play these procedurally generated levels over and over again, keeping the game fresh. No two runs are ever the same! Time is a flat circle Your demise is certain, but not necessarily in vain. After each death you'll return to your base at Wardenclyffe Tower, with a chance to empower your characters with all sorts of upgrades! And in the unlikely case that you survive, you can play the game again with an additional challenge! There are many cycles for you to complete, but where will it lead you? Are you willing to find out the terrible truth beyond reality? Ticktock The Doom is coming. With every breath you take, The Doom approaches. Monsters will grow stronger and gain abilities over time. The more time you spend, the more certain your doom will be. Don't let the Doom Clock strike twelve!

Δημοσιεύτηκε από

10tons Ltd.

Αναπτύχθηκε από

10tons Ltd.

Ημερομηνία κυκλοφορίας

27/11/2020

Με δυνατότητα αναπαραγωγής σε

 • Xbox One
 • Xbox Series X|S

Δυνατότητες

 • Τοπικό παιχνίδι συνεργασίας Xbox (2-4)
 • 4K Ultra HD
 • Ένας παίκτης
 • 60 fps +
 • 120 fps
 • Βελτιστοποιημένο για Xbox Series X|S
 • Έξυπνη παράδοση
 • Xbox One X Enhanced
 • Επιτεύγματα Xbox
 • Παρουσία Xbox
 • Αποθήκευση στο cloud Xbox
 • Xbox Live