STELLATUM
STELLATUM

STELLATUM

Sometimes You • Δράση και περιπέτεια • Κλασικά • Άλλα • Πλατφόρμας • Παιχνίδια βολών
9,99 €
2 Υποστηριζόμενες γλώσσες
2 Υποστηριζόμενες γλώσσες
PEGI 7
PEGI 7
Ήπια βία

Περιγραφή

Stellatum is a new exciting scroll shooter. Equip your battleship's guns, install faster engines, and increase the power of your reactor. Throw a barrage of rockets on hordes of enemy ships, burning everything in your path! You are playing for an extraterrestrial race that has just become ready to conquer outer space. Whole story begins with the fact that you are going to destroy a comet that threatens your planet. An unforeseen event happened that dragged you into the midst of the battles. But everything may not be what it seems. Every element in the game was made with individual approach, polished to the smallest detail. Excellent graphics drawing, visual effects, music and sound effects - all this is perfectly harmonized in its special style and atmosphere of the game. Guns in game are represented not only by a variety of shooting methods, they are also essential parts of your ship, changing the look of your ship throughout the campaign. In each mission you will discover new weapons, engines and other items for your ship. Main campaign includes 80 missions, divided into different locations, in which you will meet several different opponents races and strong bosses. Super weapons are presented in the form of systems, they are divided into combat and support systems that are powered by the reactor you have installed.

Δημοσιεύτηκε από
Sometimes You
Αναπτύχθηκε από
Satur Entertainment
Ημερομηνία κυκλοφορίας
9/10/2019

Με δυνατότητα αναπαραγωγής σε

Xbox One
Xbox Series X|S

Δυνατότητες

4K Ultra HD
Ένας παίκτης
Xbox One X Enhanced
Επιτεύγματα Xbox
Παρουσία Xbox
Αποθήκευση στο cloud Xbox
Xbox Live