Dark Quest 2
Dark Quest 2

Dark Quest 2

Brain Seal Ltd • Δράση και περιπέτεια • Παιχνίδια ρόλων • Στρατηγική
Για ηλικίες από 12 ετών και άνω
PEGI 12
Μέτρια χρήση βίας

Περιγραφή

Dark Quest 2 is a turn based RPG where you control a party of heroes on your epic quest to defeat the evil sorcerer and his minions. The game features a party based system where you control a group of heroes, an isometric hand-drawn art style, dice based mechanics and much more. Each map is designed to take you through an adventure that will test your party's strength, courage and sanity as you go deeper and deeper into the castle in search for the chambers of the evil sorcerer.

Δημοσιεύτηκε από

Brain Seal Ltd

Αναπτύχθηκε από

Brain Seal Ltd

Ημερομηνία κυκλοφορίας

2/8/2019

Με δυνατότητα αναπαραγωγής σε

  • Xbox One
  • Xbox Series X|S

Δυνατότητες

  • Τοπικό παιχνίδι συνεργασίας Xbox (2-3)
  • Τοπικό παιχνίδι για πολλούς παίκτες Xbox (2-3)
  • Ένας παίκτης
  • Επιτεύγματα Xbox
  • Παρουσία Xbox
  • Αποθήκευση στο cloud Xbox
  • Xbox Live