Battle Axe
Battle Axe

Battle Axe

Numskull Games • Δράση και περιπέτεια
27,99 €
Για ηλικίες από 7 ετών και άνω
PEGI 7
Φόβος, Ήπια βία

Περιγραφή

For as long as you and your people can remember, your homeland of Mercia has been held in the tyrannical grip of “Etheldred”; a despotic sorceress in the distant icy wastelands to the north. Every seven years she sends her armies south to handpick inhabitants from each township who will be subjected to a life of slavery, and they are never heard from again. A call is sent out to champions across the land pleading with them to put an end to her rule. An elf, a wizard and a marauder answer the call. Join this band of heroes on their quest the vanquish evil from the land once and for all!

Δημοσιεύτηκε από

Numskull Games

Αναπτύχθηκε από

Bitmap Bureau

Ημερομηνία κυκλοφορίας

23/4/2021

Με δυνατότητα αναπαραγωγής σε

Xbox One
Xbox Series X|S

Δυνατότητες

Τοπικό παιχνίδι συνεργασίας Xbox (2-2)
Τοπικό παιχνίδι για πολλούς παίκτες Xbox (2-2)
Ένας παίκτης
Κοινή χρήση/διαχωρισμός οθόνης
Επιτεύγματα Xbox
Παρουσία Xbox
Αποθήκευση στο cloud Xbox
Xbox Live