Zumania

Zumania

Megame StudioCâu đố & chuyện phiếmHành động và phiêu lưuCổ điểnGia đình & trẻ em
Được tối ưu hóa cho Xbox Series X|S
Được tối ưu hóa cho Xbox Series X|S
Phân phối thông minh Xbox
Phân phối thông minh Xbox
Giảm giá: tiết kiệm 40.170,00 ₫, kết thúc sau 7 ngày
3 ngôn ngữ được hỗ trợ
Được tối ưu hóa cho Xbox Series X|S
Được tối ưu hóa cho Xbox Series X|S
Phân phối thông minh Xbox
Phân phối thông minh Xbox
Giảm giá: tiết kiệm 40.170,00 ₫, kết thúc sau 7 ngày
3 ngôn ngữ được hỗ trợ

Mô tả

The unexplored colorful worlds of Zumania are full of adventure and mystery! Embark on an incredible adventure across magical worlds with a magical ballista. Explore the mysteries of ancient worlds and get all the exotic bonuses that will help you solve the puzzles! Casual games are ideal for the whole family, because it is not only pleasant entertainment, but also a useful pastime — the game develops logic, attentiveness and fine motor skills of hands.

Được phát hành bởi

Megame Studio

Được phát triển bởi

Megame Studio

Ngày phát hành

10/6/2023

Có thể chơi được trên

  • Xbox One
  • Xbox Series X|S

Chức năng

  • Một người chơi
  • Optimized for Xbox Series X|S
  • Giao hàng Thông minh
  • Xbox achievements
  • Xbox cloud saves
  • Xbox Live