Railway Islands - Puzzle

Railway Islands - Puzzle

QUByte InteractiveCâu đố & chuyện phiếmGia đình & trẻ em
6 ngôn ngữ được hỗ trợ
6 ngôn ngữ được hỗ trợ
Cho 3 tuổi trở lên
3+

Tương tác của người dùng

Mô tả

A minimalist and relaxing experience with a unique look. You are the manager of a railway line responsible for delivering resources to Islanders, residents of a group of distant islands. Create a safe path and deliver all the resources to the small towns on the islands.

Được phát hành bởi

QUByte Interactive

Được phát triển bởi

Rising Moon Games

Ngày phát hành

3/2/2023

Có thể chơi được trên

  • Xbox One
  • Xbox Series X|S

Chức năng

  • Một người chơi
  • Xbox achievements
  • Xbox presence
  • Xbox cloud saves
  • Xbox Live