Solitaire TriPeaks Flowers

Solitaire TriPeaks Flowers

Inlogic SoftwareQuân bài & xếp ô
Xbox Play Anywhere
8 ngôn ngữ được hỗ trợ
Xbox Play Anywhere
8 ngôn ngữ được hỗ trợ

Mô tả

Experience hundreds of levels filled with engaging gameplay. The TriPeaks variation of the classic Solitaire game brings light and fun challenges mixed with taking care of your own beautiful flower gardens!

Được phát hành bởi

Inlogic Software

Được phát triển bởi

Inlogic Software

Ngày phát hành

8/18/2021

Có thể chơi được trên

 • Xbox One
 • Xbox Series X|S
 • PC

Chức năng

 • 4K Ultra HD
 • Một người chơi
 • 60fps+
 • 120fps
 • Chuột và Bàn phím Điều khiển
 • Bảng Trò chơi PC
 • Xbox One X Nâng cao
 • Xbox achievements
 • Xbox cloud saves
 • Xbox Play Anywhere
 • Xbox Live