Surviving Mars - Starter Bundle

Surviving Mars - Starter Bundle

Paradox InteractiveMô phỏng
Cho 7 tuổi trở lên
7+
Bạo lực Nhẹ nhàng, Bạo lực Ngụ ý

+Ưu đãi khi mua hàng trong ứng dụng.

Mô tả

The Surviving Mars: Starter Bundle gives you everything you need to build a thriving Martian colony. The Starter Pack Bundle Includes: ◾Surviving Mars ◾Surviving Mars: Deluxe Upgrade Pack ◾Surviving Mars: Green Planet ◾Surviving Mars: Mysteries Resupply pack ◾Surviving Mars: In-Dome Buildings Pack

Được phát hành bởi

Paradox Interactive

Được phát triển bởi

Abstraction Games

Ngày phát hành

12/8/2021

Có thể chơi được trên

  • Xbox One
  • Xbox Series X|S

Chức năng

  • Xbox Live