Surviving the Aftermath: Ultimate Colony Edition
Surviving the Aftermath: Ultimate Colony Edition

Surviving the Aftermath: Ultimate Colony Edition

Paradox Interactive • Mô phỏng
Cho 7 tuổi trở lên
7+
Bạo lực Nhẹ nhàng, Bạo lực Ngụ ý

+Ưu đãi khi mua hàng trong ứng dụng.

Mô tả

You can never be too prepared when it comes to surviving the post-apocalypse. Get everything you need to build a thriving colony of survivors with Surviving the Aftermath: Ultimate Colony Edition. The Ultimate Colony Edition includes Surviving the Aftermath, the Expansion Pass, and exclusive in-game content. The Ultimate Colony Edition Includes: ◾Surviving the Aftermath ◾Surviving the Aftermath Expansion Pass ◾Radio Active Radio Station ◾Unique Quest Line ◾Unique Colony Flags ◾Unique Specialist ◾2 Unique Buildings

Được phát hành bởi

Paradox Interactive

Được phát triển bởi

Iceflake Studios

Ngày phát hành

16/11/2021

Có thể chơi được trên

  • Xbox One
  • Xbox Series X|S

Chức năng

  • Xbox Live