Under the Jolly Roger - Complete Edition
Under the Jolly Roger - Complete Edition

Under the Jolly Roger - Complete Edition

HeroCraft • Hành động và phiêu lưu
Cho 16 tuổi trở lên
16+
Bạo lực Mạnh

+Ưu đãi khi mua hàng trong ứng dụng.

Mô tả

The Complete Edition includes: Under the Jolly Roger - an open-world pirate RPG with trading, diplomacy, and mythical bosses! Pirate City - DLC that focuses on the history of Chinese seafaring. Travel the high seas as a new female playable character. Jade Sea - a DLC pack that lets players build and develop their own settlements. Set sail for the high seas with the Under the Jolly Roger - Complete Edition!

Được phát hành bởi

HeroCraft

Được phát triển bởi

Lion's Shade

Ngày phát hành

23/5/2022

Có thể chơi được trên

  • Xbox One
  • Xbox Series X|S

Chức năng

  • HDR10
  • Một người chơi
  • Xbox achievements
  • Xbox presence
  • Xbox clubs
  • Xbox Live