No Longer Home

No Longer Home

Fellow TravellerHành động và phiêu lưu
4 ngôn ngữ được hỗ trợ
4 ngôn ngữ được hỗ trợ
Cho 16 tuổi trở lên
16+
Ngôn từ Mạnh

Mô tả

No Longer Home is a game about letting go of the life you've built due to circumstances beyond your control. Immerse yourself in the lives of Bo and Ao and learn about their dreams, frustrations and fears. Welcome the magic of the everyday and somewhat extraordinary.

Được phát hành bởi

Fellow Traveller

Được phát triển bởi

Humble Grove

Ngày phát hành

10/7/2021

Có thể chơi được trên

  • Xbox One
  • Xbox Series X|S

Chức năng

  • 4K Ultra HD
  • Một người chơi
  • Xbox achievements
  • Xbox presence
  • Xbox cloud saves
  • Xbox Live