Who Pressed Mute on Uncle Marcus?
Who Pressed Mute on Uncle Marcus?

Who Pressed Mute on Uncle Marcus?

Wales Interactive • Hành động và phiêu lưu
6 ngôn ngữ được hỗ trợ
6 ngôn ngữ được hỗ trợ
Cho 16 tuổi trở lên
16+
Ngôn từ Mạnh

Mô tả

The family quiz is a long-held tradition but this year, Abby receives some shocking news: someone has poisoned Uncle Marcus! Make decisions throughout the story to uncover the truth and try to save him before it is too late.

Được phát hành bởi

Wales Interactive

Được phát triển bởi

Wales Interactive, Good Gate Media

Ngày phát hành

18/3/2022

Có thể chơi được trên

  • PC
  • Xbox One
  • Xbox Series X|S

Chức năng

  • Một người chơi
  • Bảng Trò chơi PC
  • Xbox achievements
  • Xbox presence
  • Xbox cloud saves
  • Xbox Live