Who Pressed Mute on Uncle Marcus?

Who Pressed Mute on Uncle Marcus?

Wales Interactive • Hành động và phiêu lưu
6 ngôn ngữ được hỗ trợ
6 ngôn ngữ được hỗ trợ
Cho 16 tuổi trở lên
16+
Ngôn từ Mạnh

Mô tả

The family quiz is a long-held tradition but this year, Abby receives some shocking news: someone has poisoned Uncle Marcus! Make decisions throughout the story to uncover the truth and try to save him before it is too late.

Được phát hành bởi

Wales Interactive

Được phát triển bởi

Wales Interactive, Good Gate Media

Ngày phát hành

3/18/2022

Có thể chơi được trên

 • PC
 • Xbox One
 • Xbox Series X|S

Chức năng

 • Một người chơi
 • Bảng Trò chơi PC
 • Xbox achievements
 • Xbox presence
 • Xbox cloud saves
 • Xbox Live

So sánh các phiên bản

 1. Who Pressed Mute on Uncle Marcus?
  PHIÊN BẢN NÀY

  Who Pressed Mute on Uncle Marcus?

  không có chú thích

  Who Pressed Mute on Uncle Marcus?

  PHIÊN BẢN NÀY

 2. FMV Comedy Bundle

  không có chú thích

  FMV Comedy Bundle


  Đã bao gồm trò chơi

  Five DatesWho Pressed Mute on Uncle Marcus?
  ĐI ĐẾN TRÒ CHƠI
 3. The Ultimate FMV Bundle 2

  không có chú thích

  The Ultimate FMV Bundle 2


  Đã bao gồm trò chơi

  BloodshoreFive DatesI Saw Black CloudsNight BookWho Pressed Mute on Uncle Marcus?
  ĐI ĐẾN TRÒ CHƠI
 4. The MEGA FMV Bundle

  The MEGA FMV Bundle

  không có chú thích

  The MEGA FMV Bundle


  Đã bao gồm trò chơi

  BloodshoreWho Pressed Mute on Uncle Marcus?Five DatesI Saw Black CloudsLate ShiftNight BookThe BunkerThe ComplexThe Infectious Madness of Doctor DekkerThe Shapeshifting Detective
  ĐI ĐẾN TRÒ CHƠI