Before I Forget
Before I Forget

Before I Forget

PID Publishing • Hành động và phiêu lưu • Khác • Mô phỏng
177.900,00 ₫
Được tối ưu hóa cho Xbox Series X|S
Được tối ưu hóa cho Xbox Series X|S
Phân phối thông minh Xbox
Phân phối thông minh Xbox
6 ngôn ngữ được hỗ trợ
Được tối ưu hóa cho Xbox Series X|S
Được tối ưu hóa cho Xbox Series X|S
Phân phối thông minh Xbox
Phân phối thông minh Xbox
6 ngôn ngữ được hỗ trợ
Cho 7 tuổi trở lên
7+
Sợ hãi, Bạo lực Nhẹ nhàng, Bạo lực Ngụ ý

Mô tả

A woman alone in a house. A mystery and a love story. Explore the present to uncover the past, in a short story of love and loss and a life well-lived. A narrative exploration that examines a world where memories are constantly fading and jumbled. A game about dementia and what happens when you can't hold onto the things you've done or the people you've loved.

Được phát hành bởi

PID Publishing

Được phát triển bởi

3-Fold Games

Ngày phát hành

29/4/2021

Có thể chơi được trên

Xbox One
Xbox Series X|S

Chức năng

4K Ultra HD
Một người chơi
Optimized for Xbox Series X|S
Giao hàng Thông minh
Xbox achievements
Xbox cloud saves
Xbox Live