Lost Snowmen

Lost Snowmen

SilenGamesHành động và phiêu lưuTrò chơi nền tảngCâu đố & chuyện phiếm
Được tối ưu hóa cho Xbox Series X|S
Được tối ưu hóa cho Xbox Series X|S
Phân phối thông minh Xbox
Phân phối thông minh Xbox
1 ngôn ngữ được hỗ trợ
Được tối ưu hóa cho Xbox Series X|S
Được tối ưu hóa cho Xbox Series X|S
Phân phối thông minh Xbox
Phân phối thông minh Xbox
1 ngôn ngữ được hỗ trợ
Cho 7 tuổi trở lên
7+
Bạo lực Nhẹ nhàng

Mô tả

Explore an enemy planet and eliminate threats to the safety and well-being of your home world. A puzzle-platformer starring three characters with different skill sets, who will have to assist each other during their adventures in order to fulfill a variety of level objectives.

Được phát hành bởi

SilenGames

Được phát triển bởi

Half-Face Games, SilenGames

Ngày phát hành

12/29/2021

Có thể chơi được trên

  • Xbox One
  • Xbox Series X|S

Chức năng

  • 4K Ultra HD
  • Một người chơi
  • Optimized for Xbox Series X|S
  • Giao hàng Thông minh
  • Xbox achievements
  • Xbox cloud saves
  • Xbox Live