Gunfire Reborn

Gunfire Reborn

505 GamesHành động và phiêu lưuBắn súng
Được tối ưu hóa cho Xbox Series X|S
Được tối ưu hóa cho Xbox Series X|S
Phân phối thông minh Xbox
Phân phối thông minh Xbox
Giảm giá: tiết kiệm 209.950,00 ₫, kết thúc sau 8 ngày
Được tối ưu hóa cho Xbox Series X|S
Được tối ưu hóa cho Xbox Series X|S
Phân phối thông minh Xbox
Phân phối thông minh Xbox
Giảm giá: tiết kiệm 209.950,00 ₫, kết thúc sau 8 ngày
Cho 12 tuổi trở lên
12+
Bạo lực Vừa phải

Trò chơi yêu cầu đăng ký nhiều người chơi trực tuyến để chơi trên bảng điều khiển (Game Pass Core hoặc Ultimate, được bán riêng).

Mô tả

Gunfire Reborn is a level-based adventure game featuring FPS, roguelite, and RPG elements. Players can control unique heroes—each with different abilities—as they adventure through procedurally-generated levels and pick up randomly-dropped weapons. Play Gunfire Reborn alone or cooperatively with up to three other players. Every level is random; each new restart is a brand-new experience. You will meet different heroes and experience new weapons, items, checkpoints, and unique combat rhythms throughout the game.

Được phát hành bởi

505 Games

Được phát triển bởi

Duoyi Games

Ngày phát hành

10/27/2022

Có thể chơi được trên

 • Xbox One
 • Xbox Series X|S

Chức năng

 • Phối hợp trực tuyến (2-4)
 • 4K Ultra HD
 • Một người chơi
 • Xbox cross-platform co-op
 • Xbox Live Nhiều người chơi trên Đa nền tảng
 • 60fps+
 • Optimized for Xbox Series X|S
 • Giao hàng Thông minh
 • Bảng Trò chơi PC
 • Xbox achievements
 • Xbox presence
 • Xbox clubs
 • Xbox cloud saves
 • Xbox Live