RetroMania Wrestling

RetroMania Wrestling

Retrosoft Studios • Akčné a adventúry • Klasické • Pre celú rodinu • Bojové hry • Iné • Šport
Podporované jazyky: 1
Podporované jazyky: 1
Od 12 rokov
PEGI 12
Dvojzmyselné sexuálne narážky

Popis

RetroMania Wrestling is a pick up and play arcade wrestling game with beautiful 2D sprites, incredible backgrounds and fast-paced arcade style game play. With 16 playable characters from legends up to today's superstars, RetroMania has something for everyone. There are 4 distinct game modes including Story Mode and over 50 possible match variations! Do you have what it takes to step into the RetroMania Wrestling ring?

Vydavateľ:

Retrosoft Studios

Vývojár:

Retrosoft Studios

Dátum vydania

3/22/2021

Hrateľné na

  • Xbox One
  • Xbox Series X|S

Možnosti

  • Xbox – lokálna kooperatívna hra (2-8)
  • Xbox – hra pre viacerých hráčov v lokálnej sieti (2-8)
  • Jeden hráč
  • Zdieľaná/rozdelená obrazovka
  • Xbox – výsledky
  • Xbox – prítomnosť
  • Xbox – ukladanie do cloudu
  • Xbox Live