Náš spoločný záväzok týkajúci sa bezpečnejšieho hrania

Hráme pre rôzne príčiny: chceme oživiť svoje predstavy, socializovať sa s priateľmi alebo rodinou, pomerať si zručnosti s ostatnými, učiť sa prostredníctvom technológie či len tak oddychovať a krátiť si dlhú chvíľu. Podobne ako iné sociálne aktivity, aj pri hraní sa vytvárajú zmysluplné kontakty s rozmanitými hráčmi a pripomíname si pri tom, koľko toho máme spoločného pri vzájomnej radosti z hry.

Sme presvedčení o tom, že hranie je pre všetkých ľudí bez ohľadu na vek vrátane našich najmenších a najzraniteľnejších hráčov. Technológia umožňuje vychutnávať si pútavú zábavu a my chceme zaručiť, že tieto zážitky, najmä tie zahŕňajúce interakciu s ostatnými, sa budú niesť v pozitívnom a úctivom duchu. Všetci hráči si zaslúžia fantastické sociálne herné zážitky v prostredí vzájomného rešpektu a bezpečia.

Xbox je spolu so Sony PlayStation a Nintendo v mene komunity hráčov Nintendo Switch zajedno v tom, že ochrana hráčov online vyžaduje prístup z pohľadu viacerých odborov – prístup, ktorý v sebe spája výhody pokročilej technológie, nápomocnej komunity a dohľadu zručných ľudí. Keď budeme pracovať na dosiahnutí rovnakého cieľa, spolu dokážeme viac, a preto budeme všetci aj naďalej investovať do našich prístupov zameraných na zabezpečenie používateľov, budeme ich ďalej vyvíjať a posilňovať. Pri tomto neustálom úsilí bude našou prioritou ochrana našich hráčov, a to najmä tých najzraniteľnejších.

Pri svojej práci sa riadime týmito princípmi.

Prevencia: pomáhame hráčom a rodičom chápať a ovládať herné zážitky.

 • Poskytujeme ovládacie prvky, ktoré hráčom umožňujú prispôsobovať si hru. Rodičom prinášame potrebné nástroje a informácie na vytváranie vhodných herných zážitkov pre ich deti.
 • Uvedomujeme si, že ak majú byť bezpečnostné funkcie užitočné, musia sa ľahko používať. Budeme podporovať dostupnosť bezpečnostných nástrojov na našich platformách, kanáloch podpory, v našich službách, na našich webových lokalitách a v predajniach, aby sme dokázali osloviť viac hráčov a rodičov.
 • Neustále informujeme rodičov a hráčov prostredníctvom našich pravidiel správania, podmienok používania služby a postupov na presadzovanie našich princípov.
 • Investujeme do technológie, ktorá pomáha predchádzať nevhodnému správaniu a obsahu ešte predtým, ako by mohli nejakému hráčovi uškodiť.

Partnerstvo: zaväzujeme sa na rozširovaní zabezpečenia používateľov partnersky spolupracovať v rámci nášho odvetvia, s regulačnými orgánmi, orgánmi činnými v trestnom konaní a našimi komunitami.

 • Záväzok nášho odvetvia zameraný na zabezpečenie je kľúčový. Sme presvedčení o tom, že máme príležitosť spolupracovať pre dobro odvetvia videohier a všetkých hráčov a ponúkať im tak bezpečnejšie herné zážitky.
 • Spolupracujeme s priemyselnými obchodnými organizáciami, členmi nášho odvetvia, regulačnými orgánmi, orgánmi činnými v trestnom konaní a odborníkmi a vyvíjame a rozširujeme iniciatívy online zabezpečenia.
 • Zaväzujeme sa organizovať spoločný prieskum pre dobro celého odvetvia.
 • Veríme v to, že nenávisť a akékoľvek obťažovanie alebo zneužívanie mladších hráčov nemajú vo svete hier čo hľadať. Pracujeme tiež s našou komunitou na propagovaní bezpečného správania pri hraní a povzbudzujeme využívať nástroje nahlasovania strán, ktoré sa správajú nevhodne.
 • Našimi partnermi sú aj agentúry vydávajúce hodnotenia, napríklad ESRB a PEGI, a snažíme sa spolu s nimi zaručovať, aby boli naše hry hodnotené pre vhodnú cieľovú skupinu.

Zodpovednosť: preberáme zodpovednosť za zaručenie, že naše platformy budú pre všetkých hráčov čo najbezpečnejšie.

 • Zjednodušujeme hráčom postupy nahlasovania porušení pravidiel správania a okrem odstraňovania obsahu robíme kroky na potrestanie takýchto porušení vrátane toho, že hráčom, ktorí porušujú pravidlá, obmedzujeme využívanie našich služieb.
 • Dodržiavame všetky miestne zákony a reagujeme na všetky zákonné požiadavky zo strany orgánov činných v trestnom konaní. Ak sme svedkami nezákonného správania alebo ak sme presvedčení o tom, že nejakému hráčovi hrozí bezprostredná ujma, okamžite informujeme orgány činné v trestnom konaní.
 • Naše pravidlá a požiadavky publikujeme a zaručujeme, že nahlásení hráči tieto požiadavky chápu, aby mohli naďalej využívať naše platformy.

Ochrana hráčov môže byť v digitálne a často bleskovo prepojenom svete náročná. Toto partnerstvo dokazuje náš záväzok spolupracovať na zlepšovaní bezpečnosti hráčov a na zaručení toho, že hranie bude naďalej skutočne dostupné pre všetkých. Hoci má priemysel videohier bohatú históriu prijímania krokov na ochranu hráčov, najmä detí, uvedomujeme si, že žiadna spoločnosť ani odvetvie nevyrieši tieto problémy samostatne.

Radi vidíme, keď aj ostatní prijímajú a zdieľajú podobné záväzky voči hráčom, nech sú kdekoľvek.