Swords & Bones
Swords & Bones

Swords & Bones

RedDeerGames • Δράση και περιπέτεια • Παιχνίδια μάχης • Πλατφόρμας
4,99 €
PEGI 7
PEGI 7
Ήπια βία

Περιγραφή

The demon world invades humanity every 500 years. The Wolf Demon has been bullying the Kingdom of Vestus and it seems that there is no hope. But there’s one hero who can put an end to it - you - a nameless warrior with a sword in hand. What are you waiting for? CLASSIC EXPERIENCE Swords and Bones is a game inspired by 80s and 90s classics. Travel back to your childhood, fight through levels filled with monsters, avoid traps and collect power-ups & trophies in this dark medieval fantasy world. PIXEL ART VISUALS Sword and Bones is made in an art style that resembles 16-bit graphics. The dark and beautiful pixel art visuals are reminiscent of old gems of the genre. You’ll get shivers down your spine. CHIPTUNE MUSIC The music you’ll hear while travelling through these unfriendly lands emphasizes a gloomy atmosphere and turns up the fun. Get carried away by flawless retro midi sounds. It’s time to defeat all the monsters and restore order in the kingdom of men!

Δημοσιεύτηκε από
RedDeerGames
Αναπτύχθηκε από
SEEP
Ημερομηνία κυκλοφορίας
27/5/2022

Με δυνατότητα αναπαραγωγής σε

Xbox One
Xbox Series X|S

Δυνατότητες

Ένας παίκτης
Επιτεύγματα Xbox
Αποθήκευση στο cloud Xbox
Xbox Live