Sigi - A Fart for Melusina
Sigi - A Fart for Melusina

Sigi - A Fart for Melusina

pixel.lu • Δράση και περιπέτεια • Πλατφόρμας

Περιγραφή

Super tight gameplay and wonderful pixel graphics make Sigi a light-hearted and loving 8-bit adventure to enjoy. Join Knight Sigi as he runs, jumps, and battles in a flatulent quest to save Melusina, the love of his life ! Take down hordes of goofy enemies and crazy bosses. Earn riches, find long lost holy artefacts and make your way up to the top of Mount Stinkup ! Good luck farty pants ! Collect all letters and hidden treasures to complete 100% of the game ! Platformer junkies and speedrunners could finish Sigi in around 30 minutes ! For everyone else, completing the story mode will take roughly 1 hour. But beware! Aiming for a score of 100% will put you to the test ! Are you a standard player or a gamepad master?

Δημοσιεύτηκε από

pixel.lu

Αναπτύχθηκε από

pixel.lu

Ημερομηνία κυκλοφορίας

7/9/2018

Με δυνατότητα αναπαραγωγής σε

  • Xbox One
  • Xbox Series X|S

Δυνατότητες

  • 4K Ultra HD
  • Ένας παίκτης
  • Xbox One X Enhanced
  • Επιτεύγματα Xbox
  • Παρουσία Xbox
  • Αποθήκευση στο cloud Xbox
  • Xbox Live