Miles & Kilo
Miles & Kilo

Miles & Kilo

Four Horses Ltd • Δράση και περιπέτεια • Οικογένεια και παιδιά • Πλατφόρμας
Xbox Play Anywhere
Xbox Play Anywhere

Περιγραφή

Miles and Kilo have been attacked by a mischievous spectre! With their plane in pieces and a gang of thieving scoundrels running off with the important parts, the unfortunate duo's only hope of escape is to embark on a thrilling chase across a haunted island. Miles & Kilo is a super tough, fast-paced action platformer. Each of the game's 36 levels can be cleared without stopping, making it a perfect choice for fans of speedrunning! Both Miles and Kilo have their own diverse sets of moves and abilities. Miles can wall-jump, slide, punch, and toss fruit at pesky critters whereas Kilo can somersault through breakable walls and dash through the air to pounce on nearby baddies. A special Time Attack mode is unlocked after beating Story Mode. Here you can compete with your fellow gamers via the Xbox Live Leaderboards -- can you finish the game with the fastest possible time and the fewest deaths?

Δημοσιεύτηκε από

Four Horses Ltd

Αναπτύχθηκε από

Mike Burns

Ημερομηνία κυκλοφορίας

22/3/2019

Με δυνατότητα αναπαραγωγής σε

  • Υπολογιστής
  • Xbox One
  • Xbox Series X|S

Δυνατότητες

  • Ένας παίκτης
  • Επιτεύγματα Xbox
  • Αποθήκευση στο cloud Xbox
  • Xbox Play Anywhere
  • Xbox Live