New Super Lucky's Tale
New Super Lucky's Tale

New Super Lucky's Tale

Playful Studios • Δράση και περιπέτεια • Πλατφόρμας
29,99 €
Xbox Play Anywhere
Xbox Play Anywhere

Περιγραφή

Join Lucky on his thrilling journey through the Book of Ages, a magical artifact that opens doors to amazing worlds. Meet new friends, explore exciting lands, and recover the missing pages from the evil sorcerer Jinx and his villainous family, the dreaded Kitty Litter. • Featuring a huge variety of gameplay, from expansive 3D hubs, to story-based adventure levels, 2D side-scrolling challenges, rewarding mini-games, mind-bending puzzles, and thrilling boss battles. • Thousands of collectibles to gather, tons of rewarding secrets to discover, a cast of memorable characters, and an entire wardrobe of costumes for the stylish adventurer. • Designed to delight and challenge players of all ages and skill levels. • A complete re-imagining of the original Super Lucky's Tale, featuring redesigned and new levels, a fully rotatable camera, tighter movement control, and major overhauls to nearly every other aspect, including the story, cinematics, music, and more. Jump, burrow, and tail swipe your way to victory in this love letter to classic 3D platformers!

Δημοσιεύτηκε από
Playful Studios
Αναπτύχθηκε από
Playful Studios
Ημερομηνία κυκλοφορίας
21/8/2020

Με δυνατότητα αναπαραγωγής σε

Xbox One
Xbox Series X|S
Υπολογιστής

Δυνατότητες

4K Ultra HD
Ένας παίκτης
ενεργοποίηση cloud
Xbox One X Enhanced
Επιτεύγματα Xbox
Αποθήκευση στο cloud Xbox
Xbox Play Anywhere
Xbox Live