Sir Lovelot
Sir Lovelot

Sir Lovelot

pixel.lu • Δράση και περιπέτεια • Κλασικά • Οικογένεια και παιδιά • Άλλα • Πλατφόρμας
Για ηλικίες από 7 ετών και άνω
PEGI 7
Ήπια βία

Περιγραφή

Sir Lovelot is on a quest to find the love of his life. Join him in this wacky platformer, where impressing cheeky damsels is harder than a heart of stone! Spring is in the air. Can you feel it? Sir Lovelot surely can, and he's determined to roam the four corners of Lululand, from castle to castle, to find the love of his life! Your goal is to collect a selection of gifts to offer the next awaiting damsel while avoiding treacherous hazards and fighting off weird creatures, all in the best possible time! The game boasts over 40 hand-crafted levels of platforming goodness, from rope climbing and wall sliding to high jumping and water diving. Sir Lovelot can hold his breath really really long! Off you go now, Sir Lovelot. You can do this! • A single-player adventure, strangely familiar and yet like no other • Hundreds of screens of platforming challenges, in over 40 levels • A whole arsenal of unsuspecting nasties roaming the land • Dozens of devious short-cuts, secret treasures and golden eggs • A beautiful original soundtrack by Alexander Falinski

Δημοσιεύτηκε από

pixel.lu

Αναπτύχθηκε από

pixel.lu

Ημερομηνία κυκλοφορίας

3/3/2021

Με δυνατότητα αναπαραγωγής σε

  • Xbox One
  • Xbox Series X|S

Δυνατότητες

  • 4K Ultra HD
  • Ένας παίκτης
  • Xbox One X Enhanced
  • Επιτεύγματα Xbox
  • Παρουσία Xbox
  • Αποθήκευση στο cloud Xbox
  • Xbox Live