Wife Quest
Wife Quest

Wife Quest

Eastasiasoft Limited • Δράση και περιπέτεια • Πλατφόρμας
Βελτιστοποιημένο για Xbox Series X|S
Βελτιστοποιημένο για Xbox Series X|S
Έξυπνη Παράδοση
Έξυπνη Παράδοση
7 Υποστηριζόμενες γλώσσες
Βελτιστοποιημένο για Xbox Series X|S
Βελτιστοποιημένο για Xbox Series X|S
Έξυπνη Παράδοση
Έξυπνη Παράδοση
7 Υποστηριζόμενες γλώσσες
Για ηλικίες από 12 ετών και άνω
PEGI 12
Σεξουαλικά υπονοούμενα, Ήπια βωμολοχία

Περιγραφή

Punish the naughty monster girls who keep stealing your husband! In humorous and often naughty action platformer Wife Quest, you’ll take the role of charismatic former warrior Mia as she sets off to battle the seductive monster girls who keep kidnapping her beloved husband Fernando! Explore the lands surrounding your marital home in vibrant side-scrolling pixel art style, slashing through enemies and fearlessly navigating a wide variety of hazardous environments. With each enemy boss she takes down, Mia gains new abilities to help her overcome the trials ahead. From goblins and witches to slimes and more, Mia will have plenty of monster girls to punish along the way, each with unique animations! There’s also an equipment shop, mini-games, gallery images to unlock and additional modes to discover that reward you with new skins for Mia. Will you help Mia defeat the dark elf Morganna and reunite her with Fernando?

Δημοσιεύτηκε από

Eastasiasoft Limited

Αναπτύχθηκε από

Eastasiasoft Limited, Pippin Games

Ημερομηνία κυκλοφορίας

16/3/2022

Με δυνατότητα αναπαραγωγής σε

  • Xbox One
  • Xbox Series X|S

Δυνατότητες

  • Ένας παίκτης
  • Βελτιστοποιημένο για Xbox Series X|S
  • Έξυπνη παράδοση
  • Επιτεύγματα Xbox
  • Παρουσία Xbox
  • Αποθήκευση στο cloud Xbox
  • Xbox Live