Trek to Yomi

Trek to Yomi

Devolver DigitalHành động và phiêu lưuChiến đấu
Được tối ưu hóa cho Xbox Series X|S
Được tối ưu hóa cho Xbox Series X|S
Phân phối thông minh Xbox
Phân phối thông minh Xbox
12 ngôn ngữ được hỗ trợ
Được tối ưu hóa cho Xbox Series X|S
Được tối ưu hóa cho Xbox Series X|S
Phân phối thông minh Xbox
Phân phối thông minh Xbox
12 ngôn ngữ được hỗ trợ
Cho 18 tuổi trở lên
18+
Bạo lực

Mô tả

As a vow to his dying Master, the young swordsman Hiroki is sworn to protect his town and the people he loves against all threats. Faced with tragedy and bound to duty, the lone samurai must voyage beyond life and death to confront himself and decide his path forward.

Được phát hành bởi

Devolver Digital

Được phát triển bởi

Flying Wild Hog

Ngày phát hành

5/5/2022

Có thể chơi được trên

  • Xbox One
  • Xbox Series X|S

Chức năng

  • 4K Ultra HD
  • Một người chơi
  • Optimized for Xbox Series X|S
  • Giao hàng Thông minh
  • Xbox achievements
  • Xbox Live