Tiny Troopers: Global Ops Digital Deluxe

Tiny Troopers: Global Ops Digital Deluxe

Wired Productions, Kukouri Mobile EntertainmentHành động và phiêu lưu
Được tối ưu hóa cho Xbox Series X|S
Được tối ưu hóa cho Xbox Series X|S
Phân phối thông minh Xbox
Phân phối thông minh Xbox
12 ngôn ngữ được hỗ trợ
Được tối ưu hóa cho Xbox Series X|S
Được tối ưu hóa cho Xbox Series X|S
Phân phối thông minh Xbox
Phân phối thông minh Xbox
12 ngôn ngữ được hỗ trợ
Cho 12 tuổi trở lên
12+
Bạo lực Vừa phải

Tương tác của người dùng, In-Game Purchases

Trò chơi yêu cầu đăng ký nhiều người chơi trực tuyến để chơi trên bảng điều khiển (Game Pass Core hoặc Ultimate, được bán riêng).

Mô tả

The Tiny Troopers: Global Ops Digital Deluxe Edition Includes: - Tiny Troopers: Global Ops Attention! Tiny Troopers: Global Ops is a fast-paced arcade twin-stick shooter in which you lead an elite squad of Tiny Troopers on action-packed missions to take down hordes of unscrupulous enemies from all corners of the world! - Tiny Troopers: Joint Ops Tiny Troopers Joint Ops is an epic bite-sized arcade shooter, filled to the brim with action-packed mini maps of mayhem! Take control of your tiny troopers as you battle evil adversaries from around the world with a multitude of weapons. Recruit specialist mercenaries such as Medics, Machine Gunners and the Elite Delta Force to subdue enemy insurgents! Collect medals, dog tags, Intel and more during the course of each mission to ensure victory.

Được phát hành bởi

Wired Productions, Kukouri Mobile Entertainment

Được phát triển bởi

Epiphany Games

Ngày phát hành

3/9/2023

Có thể chơi được trên

 • Xbox One
 • Xbox Series X|S

Chức năng

 • Xbox local co-op (2-4)
 • Phối hợp trực tuyến (2-4)
 • Xbox local multiplayer (2-4)
 • Nhiều người chơi trực tuyến (2-4)
 • Xbox cross-platform multiplayer
 • 4K Ultra HD
 • HDR10
 • Một người chơi
 • Màn hình chia đôi/được chia sẻ
 • Xbox cross-platform co-op
 • 60fps+
 • Optimized for Xbox Series X|S
 • Giao hàng Thông minh
 • Xbox Live