Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse
Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse

Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse

Aspyr • Hành động và phiêu lưu
Cho 18 tuổi trở lên
18+
Bạo lực Cực đoan, Ngôn từ Mạnh

Mô tả

Be the Zombie. Kick A** and Take Brains. It’s 1959 and the city of Punchbowl, PA, is a beacon of progress and ideal living. Show the living that law and order are no match for a dead man on a mission. Your boyfriend’s back Maggie and Punchbowl is gonna be in trouble!

Được phát hành bởi

Aspyr

Được phát triển bởi

Aspyr

Ngày phát hành

16/3/2021

Có thể chơi được trên

  • Xbox One
  • Xbox Series X|S

Chức năng

  • Một người chơi
  • Màn hình chia đôi/được chia sẻ
  • Xbox achievements
  • Xbox presence
  • Xbox clubs
  • Xbox cloud saves
  • Xbox Live